Påfågelstulpan 'Quebec'

Slut i lagret

5,95

Tidig. Flera härliga blommor per stjälk! Ganska låg och mycket synlig i sina härliga färger och blommor, som öppnas helt i full sol. Då den trivs sprider den sig väl och återkommer år efter år. Gör sig bra i kanten av rabatter samt i krukor. 

 

Påfågelstulpanerna är låga och kraftiga. Blommorna är stora, långsmala med spetsiga, något bakåtböjda kronblad. Bladen har ofta strimmor eller fläckar i brunrött. De blommar tidigt på säsongen, redan i april. Trivs i sol eller lätt skugga. I skuggiga lägen varar blomningen längre. Passar i de flesta jordar, men styv lerjord och sandjord bör förbättras med exempelvis torvmull. För bästa resultat bör lökarna få två, tre veckor på sig att utveckla rötter efter plantering, innan tjälen går i jorden. Lämnas kvar i jorden året om, så att sidolökar kan bildas, för kommande års blomning. Gödsla gärna dina tulpaner, t.ex. med benmjöl på hösten och blodmjöl på våren, just när de börjat sticka upp ur jorden på våren.

Övrig produktinformation